Czy Bóg jest sędzią? [EM#7]

Dzisiaj Jezus tłumaczy, że błędem jest myślenie o Bogu jako czuwającym nad nas sędzią, który karze nas za grzechy i wynagradza za dobre uczynki. Bóg traktuje każdego człowieka z równą miłością i nie zrzuca na niego chorób, trosk, kataklizmów życiowych; nie wynagradza także naszych dobrych uczynków cudami, pomyślnością czy uzdrowieniem. Każdy z nas otrzymuje tyle samo bez względu na zasługi.

Co więcej Jezus jest miłosierny jak ogrodnik, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii i zawsze daje nam szansę na nawrócenie nawet gdy nie „dajemy owoców”. Ten ogrodnik tym bardziej pielęgnuje właśnie takie drzewa, drzewa słabe, obumierające, upadające.

To tylko od nas zależy czy otworzymy swoje serca na nawrócenie. Człowiek nawracający się i będący blisko Boga, napełniający się codziennie Duchem z pozoru wydaje się być bardziej błogosławiony niż inni bo potrafi znaleść sens w sytuacjach trudnych. Jest to jednak głównie zasługa jego samego, jego codziennego nawracania się wraz ze wsparciem Najwyższego, które potrafi przyjąć.


Łk 13,1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza


W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.


Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».


I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».


Dzisiaj Jezus tłumaczy, że błędem jest myślenie o Bogu jako czuwającym nad nas sędzią, który karze nas za grzechy i wynagradza za dobre uczynki. Bóg traktuje każdego człowieka z równą miłością i nie zrzuca na niego chorób, trosk, kataklizmów życiowych; nie wynagradza także naszych dobrych uczynków cudami, pomyślnością czy uzdrowieniem. Każdy z nas otrzymuje tyle samo bez względu na zasługi.

Co więcej Jezus jest miłosierny jak ogrodnik, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii i zawsze daje nam szansę na nawrócenie nawet gdy nie „dajemy owoców”. Ten ogrodnik tym bardziej pielęgnuje właśnie takie drzewa, drzewa słabe, obumierające, upadające. Jak nas słuchac

Vlog będzie dostępny na YouTube i Facebook.

Podcast będzie publikowany na powyższych platformach w wersji Video oraz do pobrania i słuchania jako audio we wszelkich platformach podcastowych